Έμπορος χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τα εργαλεία αξιολόγηση στο Binary.com