δυαδικές επιλογές Zone

Αντίθετη γνώμη ταλαντωτές - επιλογές δυαδικό γίνεται εύκολη