Αντίθετη γνώμη ταλαντωτές - επιλογές δυαδικό γίνεται εύκολη