Αυτόματη δυαδικά σήματα αναθεώρηση | Η απόλυτη καλύτερο πάροχο σήματος