δυαδικές επιλογές Zone

Γιατί οι παράλληλες γραμμές κανάλι; Πάρετε την απάντηση εδώ