δυαδικές επιλογές Zone

Γράφημα tick - πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της το γράφημα tick