δυαδικές επιλογές Zone

Διαπραγμάτευση του διπλού πυθμένα σε δυαδική επιλογές