Διαπραγμάτευση του διπλού πυθμένα σε δυαδική επιλογές