δυαδικές επιλογές Zone

Διπλασιάστε την στρατηγική σε δυαδική επιλογές