Δυαδικές επιλογές ρομπότ | Αυτόματη διαπραγμάτευση λογισμικού