δυαδικές επιλογές Zone

Δυαδική επιλογές περιουσιακά στοιχεία - τι είναι τα περιουσιακά στοιχεία σε δυαδική επιλογές;