Δυαδική επιλογές πληρωμής - πλήρης οδηγός για την πληρωμή