Δυαδική επιλογές τύπων - μάθετε τα είδη των δυαδικών επιλογών