δυαδικές επιλογές Zone

Εκτίμηση της μεταβλητότητας σε δυαδική επιλογές