δυαδικές επιλογές Zone

Ελβετικό Φράγκο ένα ασφαλές καταφύγιο;