Εμπορία γραμμές τάσης με τις επιλογές δυαδική: επένδυση γίνεται εύκολη