δυαδικές επιλογές Zone

Επιλέγοντας τους τύπους δεικτών σε δυαδική επιλογές