δυαδικές επιλογές Zone

Επιλογή οικοδόμος - επιλογές Binary εμπορίου με τον οικοδόμο επιλογή