Επιστημονικά αξιολόγησης ρομπότ και οι παροχείς εντολών