Εύρος συναλλαγών - δυαδικές επιλογές και το εύρος των συναλλαγών