δυαδικές επιλογές Zone

Ιράν προσφορά επίδραση στις τιμές του πετρελαίου