Κενά που είναι πιθανό να κλείσετε | Δυαδική επιλογές & tradeing κενών