δυαδικές επιλογές Zone

Μέσος όρος εύρος True - Πάρτε τις συναλλαγές σας στο επόμενο επίπεδο