Μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες - Fundamenals της επιλογές δυαδικό