Μειονεκτήματα της τεχνικής ανάλυσης | Επιλογές δυαδικό