Νομίσματα σε δυαδική επιλογές - σχετικά με τις συναλλαγές νομισμάτων