δυαδικές επιλογές Zone

Οι τράπεζες του ΗΒ αποκατάστασης - A εμπορία επιλογή;