Περιορισμούς από τους κινητούς μέσους όρους σε δυαδική επιλογές