δυαδικές επιλογές Zone

Περιορισμούς από τους κινητούς μέσους όρους σε δυαδική επιλογές