δυαδικές επιλογές Zone

Ποιες είναι οι επιλογές αφής και πώς συναλλαγές τους;