δυαδικές επιλογές Zone

Ποιες είναι οι επιλογές binary; -BinaryOptions