Προβλήματα χρησιμοποιώντας το Meta Trader με δυαδικές επιλογές