Προσαρμογή τους κινητούς μέσους όρους σε δυαδική επιλογές