δυαδικές επιλογές Zone

Προσαρμογή τους κινητούς μέσους όρους σε δυαδική επιλογές