δυαδικές επιλογές Zone

Πώς λειτουργεί η δυαδική επιλογές πληρωμές;