Πώς να επιλέξετε ένα περιουσιακό στοιχείο σε δυαδική επιλογές