Ρυθμιζόμενες επιλογές δυαδικό - γιατί θέματα κανονισμού