δυαδικές επιλογές Zone

Σημεία περιστροφής σε δυαδική επιλογές