δυαδικές επιλογές Zone

Στοχαστική Ταλάντωση για Binary επιλογές