Στρατηγικές για τον κίνδυνο αποστροφή εμπόρους σε δυαδική επιλογές