Στρατηγικές για υψηλού κινδύνου εμπόρους σε δυαδική επιλογές