δυαδικές επιλογές Zone

Στόχος τιμής επιλογές αφής - να φτάσει την τιμή-στόχο