δυαδικές επιλογές Zone

Συνδυάζοντας υψηλές / χαμηλές επιλογές και αφής