Τέλεια δυαδική επιλογές στρατηγικής οδηγός – εμπορίου με την τέλεια στρατηγική