Ταλαντωτές σε δυαδική επιλογές - γιατί χρειάζεστε ταλαντωτές