Τεχνικές εναντίον θεμελιώδη ανάλυση σε δυαδική επιλογές