δυαδικές επιλογές Zone

Τι είναι ένα μεσίτη δυαδικό επιλογές και πώς επέλεξα;