Τι είναι μια ένδειξη; -Κάνετε τα χρήματα με επιλογές δυαδικό δείκτες