δυαδικές επιλογές Zone

Τι είναι μια επιλογή κλήσης σε δυαδική επιλογές