δυαδικές επιλογές Zone

Το παρελθόν μπορεί να προβλέψει το μέλλον;