Το σφυρί και το άτομο κρέμεται σε δυαδική επιλογές