δυαδικές επιλογές Zone

Τρίγωνο μοτίβο - δυαδικές επιλογές και το μοτίβο του τριγώνου