δυαδικές επιλογές Zone

Χρόνος κύκλων σε δυαδική επιλογές