δυαδικές επιλογές Zone

Όγκος σε δυαδική επιλογές σε ισορροπία